Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie

Herb Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie

Sobota 28.03.2015

zaawansowane

2008-12-05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PUP-IS-331/24/08       Krotoszyn, dnia 2008-12-01


OGŁOSZENIE


Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych tj. z 2007 Dz. U. Nr 223 poz. 1655, że dokonano wyboru oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie z wolnej ręki 


Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie
ul. Rawicka 7B
63-700 Krotoszyn
Tel. 062 725 36 84
województwo: wielkopolskie

Rodzaj zamówienia: usługa wdrożenia Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej
Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki
Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Wdrożenie Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej w:

a) PUP Krotoszyn- zasilanie z Systemu Puls (autorstwa Sygnity SA) jedna instalacja,

b) Miejski Ośrodek Pomocy Publicznej (MOPS) – zasilanie z systemu OU POMOST (autorstwa Sygnity SA) – jedna instalacja

c)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) – zasilanie z systemu SR (autorstwa Sygnity SA)

2. Instalacje:

a) instalację i konfiguracje serwerów komunikacyjnego i prezentującego dane w PUP

b) instalacje i konfiguracje serwerów komunikacyjnych w pozostałych jednostkach

c) konfigurację stacji, do których dołączone są zestawy do podpisu elektronicznego wykorzystywane do obsługi podpisu w SEPI - po jednej na jednostkę

d) wspólne szkolenie administratorów z PUP i MOPS,

Nazwa Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
 
Sygnity SA

31-564 Kraków  Aleja Pokoju 78
województwo: małopolskie
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.
 

 

Wytworzył:
Andrzej Szwarc
Udostępnił:
Andrzej Szwarc
(2011-02-15 11:55:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Szwarc
(2011-02-15 13:45:00)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 280130