☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie

Piątek 05.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjnya

Klauzula informacyjna
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, nr telefonu: 62 7253684, e-mail: pokr@praca.gov.pl;
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się Pan/Pani skontaktować poprzez e-mail: iod@krotoszyn.praca.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych  osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1065 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy i będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ww. ustawie.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji w/w zadań, przez okres ustalony przepisami prawa.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich  danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
  6. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Remigiusz Kowalski
(2018-05-28 12:50:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Remigiusz Kowalski
(2018-05-28 12:51:42)
 
liczba odwiedzin: 698642

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X